Analyse PV installatie

Zonzaak heeft voor verschillende eigenaars van pv-installaties in Nederland analyses uitgevoerd op hun pv-installatie.

Onze rapporten geven een duidelijk overzicht van de zichtbare gebreken die aanleiding kunnen geven tot storingen of defecten van de zonne-installatie en geeft aan welke maatregelen bij die gebreken eventueel genomen dienen te worden.
Zonzaak richt zich tijdens de controle op verschillende facetten van de pv-installatie en beperkt zich niet alleen tot de pv-modules. Het uitvoeren van DC-metingen, controleren of er voldaan is aan alle aansluitingseisen, het zijn stuk voor stuk onderdelen die voortkomen in de grondige check-up van de installatie.
Conclusie